Välkommen hem.

Det sägs att man behöver bygga flera hus innan man får det perfekt och precis som
man vill ha det. Men vi på Hambergs Entreprenad vågar påstå att även det allra första hemmet som du låter bygga ska bli exakt så som du vill ha det, oavsett din egen tidigare erfarenhet.


Hela byggprocessen måste kännas säker och trygg för dig – från byggstart till inflyttning. Visst kan vägen från planering till färdigt boende vara kantad av diverse utmaningar. Men har totalentreprenören en arbetsmodell som bygger på transparens, effektivitet och god kommunikation, så blir allt så mycket enklare.

Vi på Hambergs Entreprenad har den erfarenhet och de rutiner som krävs för att tryggt och säkert leda ditt husbygge hela vägen fram till målet i tid.

Vi fokuserar på öppenhet och tydlighet i alla överenskommelser och noggrannhet i hantverket. När vi får förtroendet att göra ditt drömhus till verklighet, så tar vi det ansvaret på fullaste allvar. Garanterat.
Välkommen till ditt riktigt välbyggda hem

Hambergs Entreprenad är experter på nybyggnation av arkitektritade villor och tar hand om hela byggprocessen när grunden är på plats – från stomresning till sista finish på interiör och allt där emellan.
  Vi har också lång erfarenhet av om- och tillbyggnationer samt renoveringar av befintliga hus och komplementbyggnader och vet hur man jobbar kostnadseffektivt och inom budgetramarna.
  När vi jobbar med Totalentreprenad blir vi  spindeln i nätet i ditt husprojekt, dvs vi tar hela ansvaret och sköter all kommunikation och samordning mellan alla parter och säkerställer att överenskommelser och tidsplaner hålls.Varför välja Hambergs Entreprenad?

ERFARENHET & RENOMMÉ

Vi på Hambergs Entreprenad har jobbat med totalentreprenader på byggnation av arkitektritade villor i snart 30 år. Våra egna team av erfarna och skickliga hantverkare har sammanlagt fler än 700 ny- och tillbyggnadsprojekt under snickarbältena.

TRANSPARENS & KOMMUNIKATION

En av de vanligaste orsakerna till missförstånd och fel är bristande kommunikation. Därför prioriterar vi projektledning med rutiner för alla genomgångar, möten och löpande kontakter. Som exempel vid om- och tilläggsbyggnation, så kallade ROT-arbeten, ser vi till att hålla bygg- uppdateringsmöten var 14:e dag.

HANTVERK & PARTNERSKAP

Ett bra husbygge kräver flera olika kompetenser och rätt förutsättningar att jobba med. När vi behöver stärka upp våra egna team tar vi in enbart rutinerade partners som vi har tidigare erfarenhet av. Som husleverantörer väljer vi främst Rörvikshus och Sköna Hus.